Search for a job

This job was posted more than 40 days ago...

ICT/Facilities Officer

Permanent  for Wales Probation in Adamsdown, Cardiff

An exciting opportunity has become available in our Infrastructure Team for an ICT/Facilities Officer.

As an ICT/Facilities Officer you will provide support to Wales CRC in the provision of high quality, efficient and effective facilities support, to include Information Technology (IT) and Estates.

The successful candidate will provide central helpdesk support to Wales CRC users across Wales and will be able to travel to various locations as required.You will have experience or be suitably qualified equivalent to NVQ level 3 and have evidence of an understanding and knowledge of ICT hardware and software products and proven experience in supporting wide area networks, maintaining ICTsystems and supporting facilities, providing front line IT and facilities support for Wales CRC.

Closing Date:28 November 2014 – 5 pm

Interview Date:5th December 2014

It is usual for all appointments to be made at the bottom of the scale.

Completed applications must be returned by email stating 141128ICTFO in the subject line.

Manylion y swyddogaeth:

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn ein Tîm Seilwaith ar gyfer Swyddog Cyfleusterau/TGCh.

Fel Swyddog Cyfleusterau/TGCh byddwch yn darparu cefnogaeth i CRC Cymru o ran darparu cymorth cyfleusterau effeithlon ac effeithiol o ansawdd uchel, gan gynnwys Technoleg Gwybodaeth (TG) ac Ystadau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cefnogaeth desg gymorth ganolog i ddefnyddwyr CRC Cymru ledled Cymru ac yn gallu teithio i wahanol leoliadau yn ôl yr angen.Bydd gennych brofiad neu gymwysterau addas cyfwerth ag NVQ lefel 3 a thystiolaeth fod gennych wybodaeth a dealltwriaeth o galedwedd a meddalwedd TGCh, a thystiolaeth o brofiad o gefnogi rhwydweithiau ardal eang, cynnal systemau TGCh a chefnogi cyfleusterau, gan ddarparu cefnogaeth TG a chyfleusterau rheng flaen i CRC Cymru.

Dyddiad Cau:28 Tachwedd 2014 – 5pm

Dyddiad cyfweld: 5 Rhagfyr 2014

Fel arfer gwneir pob penodiad ar waelod y raddfa.

Teitl Swydd (Lleoliad swyddfa/Uned Gyflawni Leol):Swyddog Cyfleusterau/TGCh

Cyflog: Band 3 - £22,039 – £27,373

Oriau:37

Cytundeb:Parhaol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 28 Tachwedd 2014 – 5pm

I gael rhagor o fanylion am y swydd hon – gweler yr hysbyseb a'r swydd ddisgrifiad.

Job added on 24-11-2014